Välkomna alla nya medlemmar

Den här gången var det inte så många som fick vänta i hallen. Vi lyckades få ihop exakt 100 sittplatser. Vi fick besök av en grupp juriststudenter som har visat intresse för att ta sig an ärenden. Det vore jättebra. Sedan förra mötet 5/2 har vi omfördelat 406 000 kronor från byggbolagen till medlemmarna och fått 25 000 kronor i skadestånd till fackföreningen.

Tack Pamela och Agnes som höll i mötet på spanska i lilla rummet. Tack Pelle, Anastasiia, Anton och Levani som i höll mötet på ryska i stora rummet. Innan detta möte fick vi 66 nya medlemmar i februari, nu närmar vi oss nog hundra.

ПРИВЕТСТВУЕМ ВСЕХ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

На этот раз в зале было не так много ожидающих. Нам удалось получить ровно 100 мест. Нас посетила группа студентов-юристов, которые проявили интерес к ведению дел. Это было бы здорово. С момента последнего собрания 5/2 мы перераспределили 406 000 шведских крон от строительных компаний в пользу членов профсоюза и получили 25 000 крон компенсации в пользу профсоюза.

Спасибо Памеле и Агнес за проведение собрания на испанском языке в маленькой комнате. Спасибо Пелле, Анастасии, Антону и Левани, которые провели собрание на русском языке в большом зале. До этого собрания у нас было 66 новых членов в феврале, сейчас мы, вероятно, близки к сотне.

BIENVENIDOS TODOS LOS NUEVOS MIEMBROS

Esta vez no había tanta gente esperando en la sala. Conseguimos exactamente 100 asientos. Nos visitó un grupo de estudiantes de Derecho que han mostrado interés en ocuparse de casos. Sería estupendo. Desde la última reunión del 5/2, hemos redistribuido 406.000 SEK de las empresas constructoras a los afiliados y hemos recibido 25.000 SEK en compensación para el sindicato.

Gracias Pamela y Agnes por celebrar la reunión en español en la pequeña sala. Gracias a Pelle, Anastasiia, Anton y Levani que celebraron la reunión en la grande. Antes de esta reunión teníamos 66 nuevos afiliados en febrero, ahora probablemente estemos cerca del centenar.

WELCOME ALL NEW MEMBERS

This time there were not so many people waiting in the hall. We managed to get exactly 100 seats. We were visited by a group of law students who have shown an interest in taking on cases. That would be great. Since the last meeting on 5/2, we have redistributed 406,000 SEK from the construction companies to the members and received 25,000 SEK in compensation to the union.

Thank you Pamela and Agnes for holding the meeting in Spanish in the small room. Thanks Pelle, Anastasiia, Anton and Levani who held the meeting in the big. Before this meeting we had 66 new members in February, now we are probably close to a hundred.


Publicerat

i

av