Om Solidariska byggare

Vi är byggare från Sverige, EU och länder utanför EU som organiserar oss tillsammans

Vi är medlemmar i fackföreningen Stockholms lokala samorganisation (LS) av SAC.

Vårt mål är att skapa värdiga villkor för alla byggnadsarbetare i Stockholm.

Du kan kontakta oss via epost:  [email protected] 

Vi har även en facebooksida: Solidariska byggare på Facebook