3A Betong AB

3A Betong AB – Org.nr: 559025-6375

Fotografi från blockad av 3A Betong AB, 2023-03-31. Foto: Solidariska Byggare.

Solidariska byggare har försatt 3A Betong AB i indrivningsblockad. Bolaget är just nu verksamt bland annat vid ombyggnaden av Mörby centrum.

Sex medlemmar saknar hundratusentals kronor i innehållna löner och ersättningar. Trots att medlemmarna har heltidsanställningar och trots att bolaget har kollektivavtal med Byggnads har medlemmarna beordrats att sitta hemma utan lön veckor i streck i väntan på lön.

För de medlemmar som har sina arbetstillstånd knutna till bolaget riskerar bolagets avtalsbrott att leda till avbrutna migrationsprocesser och i slutändan deportation. Bolaget kommer inte längre till förhandlingar.

Under den fysiska blockaden 31/3 krävde Solidariska byggare bland annat att huvudentreprenören ska sätta press på hela det entreprenadled där 3A Betong AB är en underentreprenörs underentreprenör. Om bolaget inte kommer till förhandlingar återupptas den fysiska blockaden.

Läs mer om oseriösa aktörer som är satta i blockad på vår svarta lista.