“B”

B är en ökänd rysktalande mellanhand. Hennes uppgift är att hitta billig arbetskraft. Den redan mycket billiga arbetskraften blir påfallande ofta ännu billigare genom att löner helt enkelt inte betalas ut. B ingår i ett nätverk med andra bulgarisk-, turkisk- och rysktalande arbetsköpare på en mycket mörk del av svensk arbetsmarknad. På det här objektet i Järna var hon aktiv så sent som förra veckan och har där lurat en rad uzbekiska byggnadsarbetare på lön. 

Läs mer om oseriösa aktörer som är satta i blockad på vår svarta lista.