Byggarna i takt AB

Byggarna i takt AB – Org.nr: 559008-7515

De skriftliga avtal som Vladislav och Rostislav erbjudits lämnar mycket att önska. Trots att de arbetat som byggnadsarbetare hela sina vuxna liv och trots att deras arbete består i att montera innerväggar, är de visstidsanställda som konsulter med en timlön om 120 kr.

De verkliga förhållandena visar sig emellertid snabbt vara ännu sämre än i avtalet. Arbetsköparen inhyser dem på objektet och de får varken ID06 eller arbetskläder. Inte heller för arbetsköparen, som också är huvudentreprenör, någon personalliggare.

Nedan medlemmarnas bilder från inkvarteringen på objektet.

I december skickas Vladislav och Rostislav hem på semester, det vill säga till sina ukrainska familjer på flykt i Polen. För månadens arbete får de ingen lön. När de återvänder i enlighet med överenskommelse i januari fortsätter det obetalda arbetet. De har då fått två nya arbetskamrater från Ukraina – Ivan och Maksym.

De arbetar alla fyra på i januari och först 19/2 får de betalat med kontanter i ett kuvert. I slutet av februari får de höra att anställningarna upphör. De lovas utbetalning av löneskulderna, vid det här laget sammanlagt närmare 200 000 kronor, till slutet av mars. Trots förhandlingar har ännu ingen del av fordran betalats ut.

PS. Fastighetsägaren Weda fastigheter har fått ta del av beskrivningen ovan och erbjudits tillgång till den bevisning som medlemmarna presenterat. När det här tillägget skrivs sex dagar senare har Weda fastigheter inte återkommit.

Blockad mot Byggarna i takt AB

Läs mer om oseriösa aktörer som är satta i blockad på vår svarta lista.