Contotal Projekthantering AB

ConTotal Projekthantering AB – Org.nr: 556892-5720

Tjugotre snickare saknar helt eller delvis löner för perioden september till mars. Den sammanlagda löneskulden är sjusiffrig. Under vintern gjorde snickarna på bolagets objekt på Lövsångarvägen i Åkersberga ett egenorgansierat försök att genom arbetsnedläggelse kräva ut sina löner. Det misslyckades och merparten av arbetarna lämnade arbetet.

Arbetarna vittnar om ett system där de avkrävs arbete utan skriftligt avta för att “visa vad de går för”. Contotal Projekthantering har i den korta kommunikationen med Solidariska byggare bland annat framfört att en person som arbetat nästan ett halvår “endast arbetat några timmar och fått betalat för dessa”.

Läs mer om oseriösa aktörer som är satta i blockad på vår svarta lista.