KK Byggexperten AB

KK Byggexperten AB – Org.nr: 559208-1318

Tjugotalet anställda på bolaget har lagt ned arbetet och gått ut i strejk. Strejken beror på att lönerna har uteblivit för andra gången den här våren. Det är också andra gången de anställda strejkar. I den tidigare strejken var en av Solidariska byggares medlemmar drivande. För det blev han nyligen avskedad. Så sent som igår tycks ytterligare en medlem ha blivit avskedad. Den angivna orsaken ska ha varit att han efter fyra veckors arbete krävt att få ett skriftligt anställningsavtal.

Bild från blockaden av KK Byggexperten AB den 5e maj.

De anställdas strejk grundar sig på de uteblivna lönerna. Det handlar alltså inte om en “vild strejk”. Solidariska byggare stödjer till fullo strejken och de strejkande.

En av de första blockader som Solidariska byggare genomförde var för övrigt mot KK Byggexperten AB. Då handlade det om en medlem som efter en rörig anställning saknade lön, sjuklön och en rad ersättningar som kommer av bolagets kollektivavtal. Den gången löste det sig och medlemmen ersattes till fullo. Det som sker nu tycks vara av en helt annan omfattning.

Läs mer om oseriösa aktörer som är satta i blockad på vår svarta lista.