Lennart Björklund bygg

Lennart Björklund Bygg AB – Org.nr: 556400-2805

I början av mars kom sju ukrainska byggarbetare till Solidariska byggare. Året innan hade de bott i Funäsdalen för att bygga moderna fjällstugor med en ”exklusiv och harmonisk fjällkänsla”, beställda av fastighetsbolaget Protorp. I Funäsdalen hade de arbetat för Lennart Björklund bygg AB:s räkning.

Bolaget har kollektivavtal med Byggnads. Medlemmarna hade med sig omfattande bevisning i form av tidrapporter, mejl- och sms-konversationer med chefer och arbetsledare och fotografier från olika delar av arbetsplatsen. Vid första anblick såg det ut som ett enkelt ärende.

Så blev det inte. När Solidariska byggare skickade en begäran om att förhandla med bolget slog Björklund bygg ifrån sig allt ansvar för medlemmarna. Under arbetarnas tid i Funäsdalen hade medlemmarna enligt bolagets vd både arbetat för en rad olika underentreprenörer och fakturerat från sina enskilda firmor, men aldrig arbetat direkt för Björklund bygg. För att reda ut Björklund byggs arbetsgivaransvar och löneansvar begärde Solidariska byggare ut information om entreprenadledet, något vi har rätt till enligt lag. Det ignorerade Björklund bygg.

För arbetarna framstod det som absurt. De hade arbetat i Björklund byggs t-shirtar, rapporterat sina timmar på papper märkta med Björklund bygg, blivit arbetsledda av Björklund bygg, fått verktyg och maskiner av Björklund bygg, och bodde senare på företagets adress. Precis som många andra gästarbetare i byggbranschen arbetade de 11 timmar varje vardag och 6 timmar på lördagar en normal vecka, ibland i mycket hård kyla. Sedan de blev avskedade i november – samma dag som Protorp annonserade att de första köparna av fjällstugorna fått tillträde – hade arbetarna pressat Björklund bygg för att få ut sin lön. De ville inte höra några fler bortförklaringar.

Den 31 mars genomförde Solidariska byggare därför en blockad mot ett av Björklund byggs husbyggen på Lidingö. Efter några minuters protester blev medlemmarnas fackliga förhandlare uppringd av Björklund byggs vd som bokade in ett möte redan tisdagen veckan därpå. Senare samma dag passade han också på att hota medlemmarna med vräkning från företagets boende och polisanmäla Solidariska byggare för blockaden (som genomfördes helt i enlighet med medbestämmandelagen). Under förhandlingen krävde medlemmarna och deras förhandlare att den som i alla avseenden varit arbetstagare under Björklund bygg också ska ha kollektivavtalsenlig lön i tid, precis som de arbetare som är direkt anställda av Björklund bygg. Vi accepterar inte att byggbolag kringgår sina kollektivavtal genom skumma upplägg av underentreprenörer eller falska egenanställningar. Vi krävde också att medlemmarna ska kunna bo kvar på företagets boende fram till dess att lönen är betald. Nu väntar vi på Björklund byggs svar.

Läs mer om oseriösa aktörer som är satta i blockad på vår svarta lista.