Mellanhanden ”Janis”

Vårholmsbackarna, Vårberg. Två medlemmar från Centralasien har blivit lurade på lön för arbete utfört på adressen. De har rekryterats till arbetet av en lettisk mellanhand som kallar sig Janis. Mellanhanden har utlovat en svart lön om 120 kr i timmen varav inget har betalats ut.

Medlemmarna vittnar om ett utstuderat upplägg där ständigt nya papperslösa arbetare tas in för arbete i några veckor och sen luras på lönen. Medlemmarna har en utförlig bevisning i form av fotografier från arbetet och sms-konversationer med ”Janis”.

Solidariska byggare har varit i kontakt med mellanhanden, som säger sig vara villig att komma på förhandling förutsatt att vi kan presentera ett skriftligt anställningsavtal. Något sådant har naturligtvis inte utfärdats, och krävs ju inte heller för att medlemmarna ska ha rätt till lön och heller inte för att Solidariska byggare ska ha rätt till att förhanda.

Fastigheten ägs av Fastighets AB Byholmen med c/o-adress Landia AB. Båda bolagen ingår i koncern med Ramstedt gruppen AB. Solidariska byggare har informerat bolaget om missförhållandena och begärt uppgifter om vem de anlitat som huvudentreprenör. Bolaget har förklarat att affärsrelationerna här väger tyngre och att man därför inte kommer att lämna ut namnen på några av bolagen i entreprenaden.

Läs mer om oseriösa aktörer som är satta i blockad på vår svarta lista.