Solna Byggprojekt

AB Solna Byggprojekt – Org.nr: 556963-3794

Fotografi taget vid blockad av AB Solna Byggprojekt - 2023-03-31. Foto: Solidariska byggare

Under drygt två arbetar D som plattsättare för AB Solna byggprojekt. D befinner sig under hela anställningen i en mycket stark beroendeställning då han hela tiden riskerar utvisning till Belarus. D går därför med på en rad saker som han annars inte skulle ha accepterat. Han jobbar gratis övertid, offrar sin semester och tiger trots att chefen genomgående kallar honom ”faggot”, ”idiot” och ”kurwa”. Till slut går det inte längre. D är i mycket dåligt skick när han först kommer till Solidariska byggare. Han får hjälp att omedelbart lämna sin arbetsköpare och en process för ekonomisk upprättelse inleds. Bolaget kommer på en först förhandling och bekräftar då i stort D.s bild. Bolaget upphör sen med kontakten under en mycket lång tid. När bolaget till slut hör av sig är det för att genom sin jurist meddela att anställningen har skötts fläckfritt och att det därför inte finns något att förhandla om.

AB Solna Byggprojekt arbetar nu med en renovering i Stocksund, Danderyd.